Activiteiten

Het Sint Nicolaas Comité Princenhage zet zich in voor een feestelijke viering van het Sinterklaasfeest in Princenhage.

Hoogtepunt hiervan vormt de jaarlijkse intocht van de Sint op de 2e zondag voor 5 december door de straten van ons dorp in Breda.
Vertrekkend vanaf Princenhof vergezellen meer dan 60 Pieten in een stoet van wagens en paarden de Sint naar de Haagse Markt.
Daar zijn vaak al Pieten aanwezig om de vele ouders en kinderen te animeren met muziek en entertainment.
De Sint begroet vanaf het bordes de Aogse menigte en neemt de vele tekeningen in ontvangst.
Daarna vervolgt de stoet zijn tocht via de Dreef en Doelen naar de Koe, waar aansluitend de kindermiddag plaats vindt die georganiseerd wordt door de Ondernemers Vereniging Princenhage.

Het Comite bestaat uit 15 vrijwilligers en kan gelukkig elk jaar een beroep doen op de vele ondernemers die dit feest in Princenhage een warm hart toedragen.
Mede dankzij deze giften is het elk jaar weer mogelijk deze optocht te organiseren.